divider

Living Office

Living Office je atraktivní a přirozené pracovní prostředí, které přináší lepší propojení zaměstnanců, větší kreativitu i výkonnost a ve svém důsledku užitek pro všechny.

Proč Living Office?

Práce se změnila. Většina kanceláří ne.

Moderní kanceláře by měly být přitažlivé, měly by umožňovat uplatnění a rozvoj těch schopností a dovedností, které představují hnací sílu inovace a výkonu a které uvedou strategii dané společnosti v život. Díky optimalizované škále možných uspořádání poskytuje Living Office zaměstnancům něco, co nelze najít nikde jinde: duševní propojení s prací a kolegy, platformu pro vyšší výkonnost i efektivitu a přirozenější osobní prožitek součinnosti a tvoření.

Cílem konceptu Living Office je posun od jednotvárných zasedacích místností a standardizovaných pracovních míst směrem k uspořádání, které je rozmanitě a smysluplně rozvržené tak, aby vyhovělo požadavkům lidí zabývajících se různými činnostmi.

Standardized Landscape

Living Office Landscape

 

Hnací síla úspěchu

Nadšení a užitek, které jsou sdílené, vedou k lepším výsledkům jednotlivců i celých společností.

Nové uspořádání pracoviště přináší dynamickou rovnováhu sdíleného nadšení a užitku a podporuje tak vyšší výkon. Představuje díky tomu klíčovou hodnotu pro jednotlivce i celé společnosti. Koncept Living Office nabízí nový pohled na chod společnosti, pracovní pomůcky i samotný prostor, které společně tvoří hybnou sílu úspěchu.

Redefinovaná kancelář

Living Office představuje místo, kam chcete, ne musíte, chodit do práce.

Může pracovní prostředí hrdě hlásat Vaše záměry a vypovídat o Vašich obchodních prioritách? Může ke všem, kteří do něj vstoupí, promlouvat o tom, kdo jste? Samozřejmě že může, ovšem většina pracovišť není takových. Převážná většina z nich nabízí standardizované univerzální řešení, které by stejně tak mohlo sloužit dalším budoucím nájemcům daného prostoru. Living Office nabízí metodiku pro vytvoření takové kanceláře, v níž budou lidé chtít trávit čas a kde budou moci odvádět tu nejlepší možnou práci.

 • V tomto uspořádání zvaném Clubhouse mohou zaměstnanci v rámci jednoho prostoru jednoduše přecházet od soustředěné práce k týmové a naopak.
 • Tato uspořádání typu Haven představují (zleva doprava) prostor pro následující činnnosti – rozhovory (Converse), soustředěnou práci (Concentrate) nebo přemýšlení (Contemplate).
 • Toto uspořádání typu Workshop nabízí to správné prostředí pro řadu kreativních činností – od sdílení informací a myšlenek prostřednictvím obrazovky až po tvůrčí rozhovory.
 • V tomto uspořádání zvaném Clubhouse mohou zaměstnanci v rámci jednoho prostoru jednoduše přecházet od soustředěné práce k týmové a naopak.

In this working neighborhood, called a Clubhouse, people can easily transition between focused and collaborative work in the same setting.

Utváření Living Office

Vaši zaměstnanci jsou jedineční – Vaše kancelář by měla být také.

Koncept Living Office respektuje skutečnost, že každý obor činnosti je jiný. Věříme, že prostor může fungovat jako mocný nástroj pro vyjádření specifické firemní kultury a rozvíjet její jedinečné ambice. Proto nejde o jednotné řešení pro všechny. Každý koncept Living Office je unikátní, založený na konkrétních cílech, povaze a činnostech svého osazenstva.

Modes of Work

Bez ohledu na to, jakou práci vykonáváte, jestli pracujete samostatně nebo v týmu, naleznete na každém pracovišti po celém světě zaměstnance zapojené do některé z těchto deseti typů činností.

 • Chat
 • Converse
 • Co-Create
 • Divide & Conquer
 • Huddle
 • Show & Tell
 • Warm Up, Cool Down
 • Process & Respond
 • Contemplate
 • Create
Chat

Chat představuje náhodnou a improvizovanou interakci mezi kolegy.

Settings

Living Office nabízí zaměstnancům deset možných rozvržení pracoviště. Každé z nich představuje takové prostorové řešení, které bere v potaz optimální uspořádání pracovních pomůcek, nábytkových prvků i celého okolního prostředí. Jeho cílem je co nejlépe podporovat činnosti jednotlivců i týmů způsobem, který zaměstnanci opravdu pocítí a ocení.

 • Haven
 • Hive
 • Jump Space
 • Clubhouse
 • Cove
 • Meeting Space
 • Landing
 • Workshop
 • Forum
 • Plaza
Haven

Haven představuje malé útočiště pro soustředěnou a nerušnou práci - nebo případně místo pro odpočinek.

Landscapes

Každé prostředí Living Office se skládá z optimálně zvolených možných uspořádání a pomáhá tak uvést strategii dané společnosti v život. Aby se to podařilo, uspořádání prostoru by mělo lidi aktivovat a podporovat možností výběru a posilováním společenských vazeb – podobně jako v pulzujícím velkoměstě.

 • Landscape 1
 • Landscape 2
 • Landscape 3
Landscape 1

V tomto uspořádání byly oddělené kanceláře přemístěny do středové části tak, aby umožnily lepší přístup denního světla a výhled.

Živoucí vítězí nad skomírající. Living Beats Dying.

Zdravá prosperující společnost se těší z nadšení, smysluplnosti své činnosti a svého růstu.

Firmy a způsoby jejich fungování jsou výsledkem lidské činnosti a je důležité, aby odpovídaly své době. Na zisk orientovaný růstový obchodní model, který dobře sloužil v minulosti, už proto vyžaduje vylepšení. Pokud bychom chod firmy přirovnali k životu člověka, nadšení jednotlivce a smysluplnost jeho konání by představovaly klíčové rysy – zisk by nebyl cílem, ale prostředkem umožňujícím růst.

Živoucí vítězí nad skomírající. Living Beats Dying.
Living Office Now – Londýn 2014
Představení konceptu Living Office

Studie Herman Miller

Trendy v pracovním prostředí (pdf, 0.80 MB)
stáhnout

Doporučení - Rozhodování na základě dat (pdf, 1.01 MB)
stáhnout

Herman Miller Living Office - Uspořádání kancelářského prostoru (pdf, 0.65 MB)
stáhnout

Space Utilization Services společnosti Herman Miller (pdf, 0.64 MB)
stáhnout

Od konvenčnosti ke spolupráci (pdf, 1.46 MB)
stáhnout

Herman Miller Living Office - Módy práce (pdf, 0.6 MB)
stáhnout

Interakce v pracovním prostředí z hlediska osobnostních rysů a individuálních preferencí (pdf, 0.73 MB)
stáhnout

Vítejte v Living Office (pdf, 2.57 MB)
stáhnout

Studie neurofyziologických aspektů návrhu kanceláří: Objektivní zjištění (pdf, 0.21 MB)
stáhnout

Co obnáší spolupráce (pdf, 0.26 MB)
stáhnout

Dobře vyvážený pocit (pdf, 0.18 MB)
stáhnout

Seďte. Stůjte. Hýbejte se. Zopakujte to (pdf, 0.26 MB)
stáhnout

Původ módů práce společnsti Herman Miller (pdf, 0.8 MB)
stáhnout

Kontakt

Zabýváme se interiérovým designem pracovního prostředí. Akustiku, ergonomii a udržitelný rozvoj považujeme za výchozí body v návrhu každého pracovního prostředí. Naše akustická řešení mění způsob, jakým vnímáte a používáte svůj prostor. S hrdostí říkáme: design cre8 vám dává možnost lépe pracovat. V oblasti designu pracovního prostředí se pohybujeme řadu let, realizovali jsme pracoviště jak pro nadnárodní, tak české společnosti. Showroom cre8 je v Praze, ale úspěšně působíme v celém regionu střední a východní Evropy.

Společnost cre8 řídí Jan Bastař a Michal Havrda.

Jan Bastař 
M +420 724 257 443 | jan@cre8.cz 

Michal Havrda 
M +420 603 506 256 | michal@cre8.cz 

Showroom (korespondenční adresa):
Květinková 2592/12a, 130 00 Praha 3 

Skomírá Vaše kancelář?
Living Office může pomoci.

Prosím kontaktujte mě s bližšími informacemi o možnostech vytvoření přirozenějšího a atraktivního pracovního prostředí.

* Povinné * *

Odesílám...

Odesláno

 • Kontakt
divider