Herman Miller - Locale

Locale

Základní informace

Locale pomáhá lidem, aby byli lépe propojeni se svou prací a se sebou navzájem.
Promyšlená kompozice prvků Locale povzbuzuje lidi k tomu, aby se volně a intuitivně pohybovali od individuální práce ke skupinové spolupráci a ke společenským aktivitám. Díky vzájemné blízkosti a těsné blízkosti všeho, co potřebují k pohodlnému plnění svých úkolů, mohou být lidé více soustředění, kreativnější a svobodnější.

Galerie

Locale v referencích


Locale v referencích